NGƯỜI BẠN CỦA CHÚNG TA

CHÚA GIÊ-XU LÀ NGƯỜI BẠN CỦA CHÚNG TA

Jesus is your friend

Tôi có một người bạn. Ngài là người bạn tốt nhất tôi có từ trước đến nay. Ngài rất nhân từ và trung thực mà tôi muốn bạn cũng biết Ngài nữa. Ngài tên là Giê-xu. Điều kỳ diệu là Ngài mong muốn làm bạn với Chúng ta 

Để tôi nói cho bạn về Ngài nhé! Chúng ta đọc truyện này trong Kinh Thánh. Kinh Thánh là thật. Đó là Lời Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng thế giới và mọi vật. Ngài là Chúa của Thiên Đàng và trái đất. Ngài ban sự sống và hơi thở cho mọi loài.

Bài đầy đủ của: NGƯỜI BẠN CỦA CHÚNG TA

God's creation

Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, Đấng đã sai Ngài từ thiên đàng xuống thế gian để trờ thành Đấng Cứu Rỗi của mỗi chúng ta. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian (nghĩa là chúng ta) đến nỗi đã ban Con một của Ngài là Giê-xu (để chết đền tội chúng ta) hầu cho hể ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời (Giăng 3:16)

Chúa Giê-xu đến thế gian như một hài nhi bé bỏng. Cha và mẹ trên thế gian là Giô-sép và Ma-ri. Ngài hạ sinh trong chuồng chiên và nằm trong máng cỏ.

Jesus' birth

Chúa Giê-xu lớn lên với Giô-sép và Ma-ri và Ngài vâng lời họ. Ngài có các em trai và em gái để chơi với. Ngài hay giúp đỡ Giô-sép trong xưởng mộc.

Jesus and the lad with food

Khi Chúa Giê-xu lớn lên, Ngài thường dạy mọi người biết đến Cha Ngài trên thiên đàng. Ngài cho họ biết rằng Chúa Trời yêu thương họ. Ngài chữa lành người bệnh và an ủi những kẻ khốn cùng. Ngài là Người Bạn của Chúng ta. Ngài muốn Chúng ta đến gần Ngài. Ngài dành thì giờ cho Chúng ta. Chúng ta yêu Chúa Giê-xu và thích được gần Ngài. 

Vài người không yêu Chúa Giê-xu. Họ ganh với Ngài và còn ghét Ngài nữa. Họ ghét Ngài lắm đến nỗi muốn giết Ngài. Một ngày kinh khiếp. họ đã giết Chúa Giê-xu bằng cách đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Chúa Giê-xu không làm gì sai quấy. Ngài đã chết thay chúng ta vì tội của chúng ta.

Jesus on the cross

Truyện của Chúa Giê-xu chưa chấm dứt với cái chết của Ngài. Đức Chúa Trời đã đem Ngài sống lại. Các môn đệ đã thấy Ngài. Sau đó, Ngài trở về lại thiên đàng. Hôm nay, Ngài có thể thấy và nghe bạn . Ngài biết tất cả về bạn và chăm sóc bạn . Chỉ đến với Ngài trong sự cầu nguyện.

Kể với Ngài những khó khăn của bạn . Ngài sẵn lòng giúp đỡ. Chỉ cần cúi đầu và thưa chuyện với Ngài bất cứ lúc nào, và bất cứ nơi nào.

Một ngày nào đó, Ngài sẽ trở lại! Ngài sẽ đem mọi kẻ tin Ngài về nhà ở thiên đàng.

Jesus listening to a woman pray

 

Liên lạc với Chúng tôi

Đặt Truyền Đạo Đơn