Thánh Kinh Hội và Truyền Đạo Đơn

Chào mừng đến với Thánh Kinh Hội và Truyền Đạo Đơn. Mục tiêu của Thánh Kinh Hội Và Truyền Đạo Đơn là chia sẽ cho thế giới về Tin Lành Cứu Rỗi bởi ân điển, qua đức tin trong Chúa Giê-su Christ, nhằm giúp sức để hoàn thành sứ mạng của Đấng Christ.