CÂU CHUYỆN HAY NHẤT TRÊN ĐỜI

Bible and Candle

Ngày xưa thế giới này không có gì cả.

Không có cá dưới biển.

Không có sao trên trời.

Bài đầy đủ của: CÂU CHUYỆN HAY NHẤT TRÊN ĐỜI

Không có biển cả, cũng không có các loài hoa tươi đẹp.

Tất cả đều trống không và tối đen.

Nhưng lúc đó đã có Đức chúa Trời. Ngài chính là Ông Trời mà chúng ta vẫn thường khẩn cầu mỗi khi gặp hoạn nạn.

Đức Chúa Trời có một chương trình thật kỳ diệu. Ngài muốn tạo dựng một thế giới tốt đẹp. Khi vừa nghĩ đến thế giới đó là Ngài đã tạo dựng được ngay. Chúa tạo dựng muôn vật từ hư vô. Mỗi khi muốn tạo nên vật gì, Ngài chỉ phán “Hãy có”, là vật đó xuất hiện.

Trước hết, Đức Chúa Trời tạo nên ánh sáng Sau đó Ngài dựng nên sông, biển. Ngài khiến cỏ xanh mọc lên bao phủ mặt đất Chúa cũng dựng nên thú vật, chim chóc và cây cối. Cuối cùng, Ngài dựng nên con người. Ngài làm nên một người đàn ông và một người đàn bà, đặt tên là A-đam và Ê-va. Họ là đôi vợ chồng đầu tiên trên thế giới.

Đức Chúa Trời yêu thương A-đam và Ê-va vô cùng. Mỗi buổi chiều Ngài vào vườn Ê-đen thăm họ. Chúa cũng đựng nên một khu vườn xinh đẹp, với cây lành trái ngọt cho họ vui hưởng. Họ được tự do ăn các cây trái trong vườn, ngoại trừ cây ở giữa vườn, đó là cây cấm.

Ông A-đam và bà Ê-va sống trong vui vẻ hạnh phúc cho đến một ngày kia, quỷ Sa-tan – kẻ thù của Đức Chúa Trời – đã đến cám dỗ ông bà ăn trái cây Chúa cấm. Hai ông bà nghe lời ma quỷ, ăn trái cấm, vì thế đã phạm tội với Chúa.

Sau khi phạm tội, A–đam và Ê-va vừa đau buồn vừa xấu hổ. Ông bà không còn được trò chuyện thân mật với Đức Chúa Trời. Cuộc sống của ông bà bắt đầu gặp khó khăn, đau khổ, và một ngày kia hai ông bà sẽ phải chết. A-đam và Ê-va hối tiếc lắm nhưng đã quá muộn.

Tuy nhiên, sau đó Đức Chúa Trời hứa Ngài sẽ giúp họ. Chúa cho hai ông bà biết rằng, đến đúng thời điểm, Chúa sẽ sai Con Ngài là Chúa Giê-xu, từ thiên đàng xuống trần gian để chuộc tội cho loài người. Chúa Giê-xu sẽ phải chịu đau đớn và phải chịu chết. Ông A-đam và bà Ê-va thật vui mừng khi biết Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ một Đấng Cứu Thế.

Sau đó hai ông bà sinh con cái Dần dần loài người lan tràn ra khắp cả trái đất.

Vì muốn loài người được hạnh phúc nên Đức Chúa Trời ban cho loài người một bảng luật pháp, để họ theo đó mà sống.

Bảng luật pháp của Chứa gồm những điều sau:

1. Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác.

2. Ngươi chớ làm tượng chạm.

3. Ngươi chớ nói phạm đến danh của Đức Chúa Trời.

4. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.

5. Ngươi hãy hiếu kính cha mẹ.

6. Ngươi chớ giết người.

7. Ngươi chớ phạm tội tà dâm.

8. Ngươi chớ trộm cắp.

9. Ngươi chớ làm chứng dối.

10. Ngươi chớ tham nhà cửa, vợ, tôi tớ, súc vật hoặc bất cứ điều gì của người lân cận ngươi.

Tất cả những điều luật này đều được ghi lại trong Kinh Thánh để chúng ta có thể tìm đọc, và nếu vâng theo, chúng ta sẽ được hạnh phúc.

Sa-tan không muốn chúng ta tuân giữ luật của Chúa. Chẳng hạn như khi ta ỏ chỗ vắng người, nó xui giục ta ăn cắp, bảo rằng không ai trông thấy. Nhưng chúng ta biết Chúa nhìn thấy và biết rõ tất cả, không điều gì có thể qua mắt Ngài.

Có khi Sa-tan xui cho ta nói dối, và khiến ta nghĩ rằng không ai biết được điều gian dối đó. Nhưng Chúa biết, vì Ngài nghe và thấy tất cả mọi sự.

Mỗi khi phạm tội, chúng ta thấy khó chịu trong lòng. Chúa yêu chúng ta, và muốn giúp ta trở nên người tốt. Chính vì thế mà Ngài đã sai Chúa Giê-xu, Con Ngài, đến thế gian. Chúa không quên lời Ngài hứa với A-đam và Ê-va trước kia.

Sau đó khá lâu, Chúa Giê-xu đã giáng sinh, trong hình hài một em bé yếu đuối. Ngài cũng lớn lên trở nên một người như bao nhiêu người khác. Chúa Giê-xu làm rất nhiều phép la. Ngài chữa lành những người đau ốm, mở mắt cho người mù, ban phước cho trẻ thơ.

Chúa Giê-xu không bao giờ phạm tội. Ngài dạy cho mọi người biết về Đức Chúa Trời và giúp họ vâng lời Đức Chúa Trời.

Sau đó ít lâu, kẻ thù của Chúa đóng đinh Ngài trên cây thập tư và Ngài đã chết. Chúa Giê-xu đã chết cách đau đớn vì tội của tất cả mọi người trên thế gian này, kể cả những người đã đóng đinh Ngài.

Người ta chôn Chúa trong mộ, nhưng một điều lạ lùng đã xảy ra: Chúa Giê-xu không nằm luôn trong mộ nhưng Ngài đã sống lại.

Sau đó Đức Chúa Trời đón Ngài về thiên đàng Khi các môn đồ đang ngước nhìn Chúa Giê-xu ngự về trời, một thiên sứ hiện đến, cho biết một ngày kia Chúa sẽ trở lại.

Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội của chúng ta. Ngài muốn chúng ta ăn năn, hới cải và xưng tội với Ngài. Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta.

Chúng ta có thể đến với Chúa bất cứ lúc nào, vì Ngài nghe lời cầu xin của chúng ta, và biết rõ những điều chúng ta suy nghĩ trong lòng. Khi được Chúa tha thứ, chúng ta sẽ thấy bình an, nhẹ nhàng và vui sướng.

Nếu chúng ta cãi lời Chúa để đi theo ma quỷ thì khi chết, ma quỷ sẽ kéo chúng ta xuống địa ngục. Địa ngục là nơi có lửa cháy đời đời, không bao giờ tắt.

Ngược lại, nếu chúng ta yêu Chúa và vâng lời Chúa dạy, khi Chúa trở lại, chúng ta sẽ được về thiên đàng với Ngài. Thiên đàng là nơi Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế Giê-xu ngự trị, là nơi có tình thương, có ánh sáng. Ở đó chúng ta sẽ được an vui, hạnh phúc mãi mãi.

Giê–xu Yêu Tôi
Chúa yêu tôi lòng tôi vui thay,
Kia Kinh Thánh đã tỏ cho hay:
Các con thơ thuộc Giê-xu đây,
Chúng yếu nhưng Ngài rất mạnh nay.
Giê–xu yêu tôi lắm
Phải, tôi được Chúa yêu
Giê-xu yêu tôi lắm!
Chính trong Lời Chúa dạy nhiều.

Liên lạc với Chúng tôi

Đặt Truyền Đạo Đơn

NGƯỜI BẠN CỦA CHÚNG TA

CHÚA GIÊ-XU LÀ NGƯỜI BẠN CỦA CHÚNG TA

Jesus is your friend

Tôi có một người bạn. Ngài là người bạn tốt nhất tôi có từ trước đến nay. Ngài rất nhân từ và trung thực mà tôi muốn bạn cũng biết Ngài nữa. Ngài tên là Giê-xu. Điều kỳ diệu là Ngài mong muốn làm bạn với Chúng ta 

Để tôi nói cho bạn về Ngài nhé! Chúng ta đọc truyện này trong Kinh Thánh. Kinh Thánh là thật. Đó là Lời Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng thế giới và mọi vật. Ngài là Chúa của Thiên Đàng và trái đất. Ngài ban sự sống và hơi thở cho mọi loài.

Bài đầy đủ của: NGƯỜI BẠN CỦA CHÚNG TA

God's creation

Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, Đấng đã sai Ngài từ thiên đàng xuống thế gian để trờ thành Đấng Cứu Rỗi của mỗi chúng ta. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian (nghĩa là chúng ta) đến nỗi đã ban Con một của Ngài là Giê-xu (để chết đền tội chúng ta) hầu cho hể ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời (Giăng 3:16)

Chúa Giê-xu đến thế gian như một hài nhi bé bỏng. Cha và mẹ trên thế gian là Giô-sép và Ma-ri. Ngài hạ sinh trong chuồng chiên và nằm trong máng cỏ.

Jesus' birth

Chúa Giê-xu lớn lên với Giô-sép và Ma-ri và Ngài vâng lời họ. Ngài có các em trai và em gái để chơi với. Ngài hay giúp đỡ Giô-sép trong xưởng mộc.

Jesus and the lad with food

Khi Chúa Giê-xu lớn lên, Ngài thường dạy mọi người biết đến Cha Ngài trên thiên đàng. Ngài cho họ biết rằng Chúa Trời yêu thương họ. Ngài chữa lành người bệnh và an ủi những kẻ khốn cùng. Ngài là Người Bạn của Chúng ta. Ngài muốn Chúng ta đến gần Ngài. Ngài dành thì giờ cho Chúng ta. Chúng ta yêu Chúa Giê-xu và thích được gần Ngài. 

Vài người không yêu Chúa Giê-xu. Họ ganh với Ngài và còn ghét Ngài nữa. Họ ghét Ngài lắm đến nỗi muốn giết Ngài. Một ngày kinh khiếp. họ đã giết Chúa Giê-xu bằng cách đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Chúa Giê-xu không làm gì sai quấy. Ngài đã chết thay chúng ta vì tội của chúng ta.

Jesus on the cross

Truyện của Chúa Giê-xu chưa chấm dứt với cái chết của Ngài. Đức Chúa Trời đã đem Ngài sống lại. Các môn đệ đã thấy Ngài. Sau đó, Ngài trở về lại thiên đàng. Hôm nay, Ngài có thể thấy và nghe bạn . Ngài biết tất cả về bạn và chăm sóc bạn . Chỉ đến với Ngài trong sự cầu nguyện.

Kể với Ngài những khó khăn của bạn . Ngài sẵn lòng giúp đỡ. Chỉ cần cúi đầu và thưa chuyện với Ngài bất cứ lúc nào, và bất cứ nơi nào.

Một ngày nào đó, Ngài sẽ trở lại! Ngài sẽ đem mọi kẻ tin Ngài về nhà ở thiên đàng.

Jesus listening to a woman pray

 

Liên lạc với Chúng tôi

Đặt Truyền Đạo Đơn

TÌM KIẾM THƯỢNG ĐẾ - LÀM SAO TÔI TÌM ĐƯỢC NGÀI?

“Kính lạy Thượng Đế, Ngài đang ở đâu?” “Con cần Ngài.” “con mong gặp Ngài.” “Làm sao con tìm được Ngài?” Phải chăng đây là tiếng kêu đau đớn trong tâm hồn bạn? Phải chăng cả con người bạn đang cố vươn lên, tìm kiếm, khát khao Thượng Đế, nhưng Ngài có vẻ như lánh mặt bạn và bạn không tìm được Ngài?

Bạn không phải là người duy nhất đi tìm Thượng Đế đâu. Xưa nay, người ở khắp các nơi và thuộc mọi thời đại đều tìm kiếm Thượng Đế. Hai nghìn năm trước đây, một vị quan trẻ tuổi, giàu có, cũng đã chạy đến với Chúa Giê-xu hỏi rằng: “Thưa Thầy Nhân lành, tôi phải làm gì Để được sự sống vĩnh cửu?” Vào ngày lễ Ngữ Tuần, khi sự sống Phẽ-rô giảng đạo, nhiều người cũng đã hỏi ông: “Chúng tôi phải làm gì?” hay nói cách khác “Làm thế nào để chúng tôi tìm gặp được Thượng Đế?” Tình hình bất an trên thể giới đầy sóng gió của chúng ta hiện nay chính là tiếng kêu âm thầm của con người hướng về Thượng Đế và tình yêu của Ngài.

Nhu cầu chung của nhân loại là làm sao gặp được Thượng Đế. Tâm hồn chúng ta cũng sẽ bất an, xao xuyến mãi cho đến khi nào được an nghỉ trong Thượng Đế. Nếu không gặp được Thượng Đế và không cùng đi với Ngài, thì không có cách nào tâm trí chúng ta được bình an, và linh hồn chúng ta được an nghi. Bởi thế, Chúa Giê-xu có phán rằng: “Hỡi những ai lao khổ và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các con được yên nghi.” (Trích sách Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 11 câu 28).

Chỉ khi nào chúng ta nhận thức ra rằng Thượng Đế đã tạo chúng ta ra cho Ngài, thì chúng ta mới hiểu được tại sao chúng ta cần Ngài. Không một người nào trong chúng ta được dựng nên giống y như nhau (bằng chứng là chúng ta không nói năng, suy nghĩ, hành động giống nhau. Diện mạo chúng ta cũng khác mọi người); thế nhưng tất cả chúng ta đều được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế (Sáng thế ký 1:26) với linh hồn bất diệt phát xuất từ chính Thượng Đế. Chính phần linh hồn đó khát khao muốn được sống hòa hợp với Đấng Tạo hóa của mình, như lời tác giả của Thi thiên 42:1-2 đã mô tả: “Đức Chùa Trời ôi! Linh hồn tôi mơ ước chúa như con nai cái thêm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chứa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống...” Thật, chỉ Thượng Đế hằng sống mới làm thỏa mãn được linh hồn con ngườí!

Ngày xưa, khi vua Đa-vít gặp được Thượng Đế, ông đã gồm tóm mọi cảm nghĩ sâu kín trong tâm hồn ông bằng câu này: “...Tôi sẽ chẳng còn thiếu điều gì nữa...” (Thi thiên 23:1). Nhu cầu của ông đã được thỏa đáp. Ông được mãn nguyện và biết được sự bình an thật, khi con người, là vật thọ tạo, được gặp lại Đẩng Tạo Hóa của minh “Vi Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích, khiến cho hồn đói được tràn đầy sự tớt đẹp” (Thi thiên 107:9).

Bài đầy đủ của: TÌM KIẾM THƯỢNG ĐẾ - LÀM SAO TÔI TÌM ĐƯỢC NGÀI?

Thượng Đế là Đấng có thật. Oho dù bạn không thấy Ngài, không hiểu Ngài hoặc chưa gặp được Ngài, Thượng Đế vẫn hiện hữu. Không có gì thay đổi được sự kiện bất di bất dịch này. Thượng Đế đã có từ trước, Ngái hiện có, và sẽ còn mãi mãi Thượng Đế là Đấng có thật, bạn ạ. Vi thế, đừng bao giờ nghi ngờ sự thực hữu của Thượng Đế. Muốn tìm gặp Thượng Đế, thi điều đầu tiên bạn phải làm là tin quyết rằng Ngài thực hữu, và Ngài yêu thương bạn.

Thế thì Thượng Đế ở đâu? Có thế nào Ngài vừa có mặt ở đây, vừa có mặt ở chỗ kia không? Vâng Thượng Đế có mặt khắp mọi nơi! Khi Chứa Giê-xu nói chuyện với thiếu phụ người Sa-ma-ri nơi miệng giếng Gia-cốp, chúa cho biết rằng Thượng Đế là Thần Linh, nên ta có thể tìm gặp Ngài bất cứ chỗ nào, nơi nào và bất cứ giờ nào. Thượng Đế không giam mình trên thiên đàng xa xôi, cũng không giới hạn sự hiện diện của Ngài trong giáo đường, phòng hội, hoặc trong đền thờ. Bạn có thể tìm gặp Ngài trên núi cao, trong thung lũng, trên trời, dưới biển, hoặc trong nhà bạn, hoặc bất cứ nơi nào. chính giờ phút này, Thượng đế đang vây quanh bạn.

Gia-cốp, là một người của chúa, ngày xưa có nói rằng: “Quả thật, Thượng Đế đang có mặt ở đây mà tôi không biết.” Lắm khi chúng ta quá bận tâm với những điều thuộc về cuộc sống ở trần thế này, đến nỗi Thượng Đế ở rất gần chúng ta, mà chúng ta không biết. chúng ta trông mong sẽ gặp Thượng Đế một cách thật ly kỳ, nên đã không nghe được tiếng nói êm địu, nhỏ nhẹ của Ngài, hay là sự thôi thúc nhẹ nhàng của Ngài trong tâm hồn chúng ta. chúng ta phải đừng lại, nhìn và lắng nghe, rồi bởi đúc tin chúng ta sẽ thấy, nghe và hiểu Ngài được.

Bạn không cần mò mẫm trong bóng tối đế tìm Thượng Đế. Vì Thượng Đế không ẩn mặt khỏi bạn, trái lại Ngài đang tìm kiếm bạn. Ngay từ xưa, trước khi bạn nghĩ đến việc đi tìm Thượng Đế thì Ngài đã đi tìm bạn rồi. Ngài muốn bạn ở trong gia đình đời đời của Ngài, để Ngài có thể yêu bạn và chăm sóc bạn một cách thật đặc biệt. Bạn có thấy trống rỗng, xao xuyến trong tâm hồn không? Bạn có cảm thấy mình tội lỗi, lầm lạc và sợ chết không? Đây là lời Thượng Đế kêu gọi 5 bạn, bởi Ngài không muốn bạn bị lầm lạc. Đây có thể là lời kêu gọi đầu tiên hoặc cũng có thể là lời kêu gọi cuối cùng chúa dành cho bạn: “Ngày nay, nếu con nghe tiếng Ngài...thì chớ cứng lòng...” (Thi thiên 95:7-8).

Trong tình thương bao la của Ngài, Thượng Đế đã mở một con đường cho chúng ta tìm đến Ngài, như lời Thánh Kinh cho biết: “Vì Thượng Đế thương yêu nhân loại, nên Ngài đã ban Con Một của Ngài, ngõ hầu ai tin Con ấy, không bị hủy diệt, nhưng được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Ngày xưa, khi người cai ngục hỏi: “Tôi phải làm gì để được cứu rỗi?” thì sứ đồ Phao-Lô đã trả lời rằng: “Hãy tin Chúa Cứu Thế Giê–xu, thì ông sẽ được cứu rỗi” (Công vụ 16:31).

Khi giáo sư Ni-cô-đem đến hỏi Chúa về con đường cứu rỗi, Chứa Giê-xu đáp rằng: “Nếu một người không được sinh lại lần thứ hai, thì không thể nào thấy vương quốc của Thượng Đế được” (Giăng 3:3). Đến đây, có lẽ bạn cũng hỏi Chứa như ông Ni-cô-đem đã hỏi, đó là làm sao ta có thể sinh lại được? SINH LẠI, hay TÁI SINH có nghĩa là tiếp nhận Chúa Giê–xu, Con của Thượng Đế làm Đấng Cứu Tinh của mình, tức là tin rằng Ngài đã chết thay cho bạn, để chịu án phạt tội lỗi thế cho bạn. Khi bạn tin vào sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là sự chết chuộc tội thay cho bạn, thì máu huyết của Chúa sẽ làm cho bạn sạch mọi tội. Bạn phải ăn năn hối cải về tội lỗi của minh, và phải từ bỏ tội, rồi xin Chúa tha thứ cho. Bạn cũng phải xưng nhận Chúa Giẽ-xu là Chúa, là chủ trong mọi lãnh vực của cuộc sống của minh, thì bạn mới được Chúa nhận “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Chúa là Đấng thành tín, công bình, sẽ tha tội cho chúng ta, và tẩy rửa chúng ta khỏi mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9).

Thánh Kinh cũng cho biết: “Mọi người đều đã phạm tội...Không có người nào là vô tội, dù chỉ một người cũng khộng” (Rô-ma 3:10). Thượng Đế là Đấng hoàn toàn thánh thiện nên Ngài ghét tội lỗi vì thế khi chúng ta đến trước mặt Ngài, chúng ta phải giải quyết tội lỗi của chúng ta theo phương cách mà Ngài đã dạy trong Kinh thánh. Sống một cuộc sống đạo đức không bao giờ chuộc tội hoặc đền tội của chúng ta được. Chúng ta phải ăn năn, từ bỏ tội, không có cách nào khác.

Đế có thể thật sự gặp được Thượng Đế, bạn phải mong muốn Ngài hơn bất cứ điều gì mà bạn đã mong muốn xưa nay. Bạn phải ký thác trọn đời sống bạn, và mọi điều bạn có cho Thượng Đế. Bạn phải quên mình đi, và phải từ bỏ lối sống ích kỷ của mình. Bạn cũng phải ghẽ tởm tội lỗi giống như Chúa ghê tởm.

Bạn có thật muốn tìm gặp Thượng Đế và cùng đi với Ngầi không? Quyền lựu chọn là của bạn - chỉ một minh bạn mới quyết định được thôi. Chọn Chúa, bạn không bị mất điều gì cả, nhưng còn được thêm rất nhiều điều. Nêú bạn chịu đừng lại, hướng về Ngài và tiến đến gần Ngài, bạn sẽ tìm được Ngài. Người đi tìm Chúa thế nào cũng gặp được Chúa là Đấng đang đi tìm người. Khi bạn tìm gặp Thượng Đế là nguồn sống, bạn sẽ được Thượng Đế ban cho sự sống mới, tâm hồn mới, và ý chí để đi theo Ngài. Mọi sự sẽ trở thành mới trong bạn khi bạn thuộc về chúa (II Cô-rinh-tô 5:17).

 Vậy bạn có bằng lòng cúi đầu xuống ngay giờ này, cầu nguyện với Thượng Đế như sau không? “Lạy Chúa, là Thượng Đế, con xin đầu hàng Ngài. Con quá chán với tội lỗi. Con là người không ra gì và không xứng đáng để được tình thương cao cả của Ngài. Chúa ơi, xin chấp nhận con trong con người như thế này. Con xin đem cả cuộc đời con đến cho Ngài. Tất cả tội lỗi của con, con xin phơi trần ra dưới chân Ngài, và thành khẩn xin Ngài tha tội cho con. Xin đoái nhận con làm con của Ngài, và đậy con để con biết sống cho Ngài. Con xin cám ơn Chúa Giê-xu, vì Ngài đã chết thay cho con, để con được tha thứ.”

Liên lạc với Chúng tôi

Đặt Truyền Đạo Đơn