Điều Khoản Sử Dụng

Sử dụng và đăng lại nội dung của chúng tôi

Truyền Đạo Đơn của chúng tôi được cung cấp ở đây là để cho sự thuận lợi của bạn. Bạn được tự do in ra và sử dụng khi bạn chia sẽ Phúc âm cho gia đình, bạn bè và những người quen khác. Bạn cũng được cho phép đăng lại. Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là chúng không bị thay đổi và bạn cung cấp lại một liên kết vào trang web của chúng tôi.

Thêm một liên kết vào trang của bạn

Sao chép và dán một phần nhỏ của HTML vào trong trang của bạn và cung cấp cho những người sử dụng một liên kết với nội dung của chúng tôi

<a href="https://vie.gtbs.org">Bấm vào đây để đọc bản Kinh Thánh</a>